درباره توان سرما

گروه توان سرما ، در راستاي نیاز و خودکفايي سیستم تهويه پکيج هوشمند برای رفع نیاز مراکز حساسِ مخابراتي و کامپيوتري ایران و جلوگیری از واردات این نوع دستگاه ها ، فعالیت خود را در زمینه تولید ، طراحی و ارائه راهکارهای خنک کننده این نوع مراکز از سال ۱۳۷۳ آغاز نمود.

برای دیدن سایت اسکرول کنید:

Plus desktop device
توان سرما

خدمات درخواست شده

چند زبانه

سئو

سرعت

رسپانسیو